Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pochopte tedy, že syny Abrahamovými jsou lidé víry. Galatským 3,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 3

Komentáře k verši :

Pochopte tedy, že syny Abrahamovými jsou lidé víry. Galatským 3,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.