Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Tak veliké věci jste prožili nadarmo? A kdyby jen nadarmo! Galatským 3,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 3

Galatským 4


Galatským, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Tak veliké věci jste prožili nadarmo? A kdyby jen nadarmo! Galatským 3,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.