Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
To jste tak pošetilí? Začali jste žít z Ducha Božího, a teď spoléháte sami na sebe? Galatským 3,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 3


Galatským, Kapitola 3

Galatským 3


Galatským, Kapitola 4

Komentáře k verši :

To jste tak pošetilí? Začali jste žít z Ducha Božího, a teď spoléháte sami na sebe? Galatským 3,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.