Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jestliže chci znovu stavět, co jsem dříve zbořil, usvědčuji sám sebe jako viníka před zákonem. Galatským 2,18›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 3


Galatským, Kapitola 3

Galatským 3

Komentáře k verši :

Jestliže chci znovu stavět, co jsem dříve zbořil, usvědčuji sám sebe jako viníka před zákonem. Galatským 2,18

Počet veršů v Bibli je 31 167.