Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Když pak Petr přišel do Antiochie, postavil jsem se otevřeně proti němu, protože byl zřejmě v neprávu. Galatským 2,11›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 2


Galatským, Kapitola 3

Galatským 3

Komentáře k verši :

Když pak Petr přišel do Antiochie, postavil jsem se otevřeně proti němu, protože byl zřejmě v neprávu. Galatským 2,11

Počet veršů v Bibli je 31 167.