Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jen žádali, abychom pamatovali na jejich chudé, a právě o to jsem vždy horlivě usiloval. Galatským 2,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 2


Galatským, Kapitola 3

Galatským 3

Komentáře k verši :

Jen žádali, abychom pamatovali na jejich chudé, a právě o to jsem vždy horlivě usiloval. Galatským 2,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.