Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Před těmi jsme však ani na okamžik necouvli a nepodrobili jsme se jim, aby vám byla zachována pravda evangelia. Galatským 2,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 2

Galatským 3


Galatským, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Před těmi jsme však ani na okamžik necouvli a nepodrobili jsme se jim, aby vám byla zachována pravda evangelia. Galatským 2,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.