Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ale ani Titus, který tam byl se mnou a je Řek, nebyl přinucen, aby se dal obřezat, Galatským 2,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 2


Galatským, Kapitola 2

Galatským 3


Galatským, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Ale ani Titus, který tam byl se mnou a je Řek, nebyl přinucen, aby se dal obřezat, Galatským 2,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.