Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Potom jsem odešel do končin Sýrie a Kilikie. Galatským 1,21›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 2


Galatským, Kapitola 2

Galatským 3


Galatským, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Potom jsem odešel do končin Sýrie a Kilikie. Galatským 1,21

Počet veršů v Bibli je 31 167.