Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Před tváří Boží vás ujišťuji, že to, co vám píšu, není lež. Galatským 1,20›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 1


Galatským, Kapitola 2

Galatským 3


Galatským, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Před tváří Boží vás ujišťuji, že to, co vám píšu, není lež. Galatským 1,20

Počet veršů v Bibli je 31 167.