Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Nikoho jiného z apoštolů jsem neviděl, jen Jakuba, bratra Páně. Galatským 1,19›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 1


Galatským, Kapitola 2

Galatským 2


Galatským, Kapitola 3
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Nikoho jiného z apoštolů jsem neviděl, jen Jakuba, bratra Páně. Galatským 1,19

Počet veršů v Bibli je 31 167.