Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
zjeviti mně svého Syna, abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům. Tehdy jsem nešel o radu k žádnému člověku, Galatským 1,16›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 1


Galatským, Kapitola 2

Galatským 2

Komentáře k verši :

zjeviti mně svého Syna, abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům. Tehdy jsem nešel o radu k žádnému člověku, Galatským 1,16

Počet veršů v Bibli je 31 167.