Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ale ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal mě svou milostí, rozhodl se Galatským 1,15›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 1


Galatským, Kapitola 2

Galatským 2

Komentáře k verši :

Ale ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal mě svou milostí, rozhodl se Galatským 1,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.