Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet! Galatským 1,9›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 1

Galatským 2


Galatským, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet! Galatským 1,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.