Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jemu buď sláva na věky věků. Amen. Galatským 1,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 1

Galatským 2


Galatským, Kapitola 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Jemu buď sláva na věky věků. Amen. Galatským 1,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.