Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce. Galatským 1,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 1

Galatským 2


Galatským, Kapitola 2

Komentáře k verši :

který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce. Galatským 1,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.