Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista, Galatským 1,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 1


Galatským, Kapitola 1

Galatským 2


Galatským, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista, Galatským 1,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.