Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
i všichni bratří, kteří jsou zde se mnou, církvím v Galacii: Galatským 1,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 1


Galatským, Kapitola 1

Galatským 2


Galatským, Kapitola 2




Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.




Komentáře k verši :

i všichni bratří, kteří jsou zde se mnou, církvím v Galacii: Galatským 1,2





Počet veršů v Bibli je 31 167.