Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. 2 Korintským 13,13›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Galatským 1


Galatským, Kapitola 1

Galatským 2


Galatským, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. 2 Korintským 13,13

Počet veršů v Bibli je 31 167.