Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pozdravují vás všichni bratří. 2 Korintským 13,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Galatským 1


Galatským, Kapitola 1

Galatským 2


Galatským, Kapitola 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Pozdravují vás všichni bratří. 2 Korintským 13,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.