Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. 2 Korintským 4,16›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 Korintským 5


2 Korintským, Kapitola 5

2 Korintským 6


2 Korintským, Kapitola 6

Komentáře k verši :

A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. 2 Korintským 4,16

Počet veršů v Bibli je 31 167.