Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A tak na nás koná své dílo smrt, na vás však život. 2 Korintským 4,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 Korintským 4


2 Korintským, Kapitola 5

2 Korintským 5

Komentáře k verši :

A tak na nás koná své dílo smrt, na vás však život. 2 Korintským 4,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.