Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Je-li přesto naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří spějí k záhubě. 2 Korintským 4,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 Korintským 4


2 Korintským, Kapitola 4

2 Korintským 5


2 Korintským, Kapitola 5

Komentáře k verši :

Je-li přesto naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří spějí k záhubě. 2 Korintským 4,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.