Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Avšak `když se obrátí k Pánu, je závoj odstraněn´. 2 Korintským 3,16›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 Korintským 4


2 Korintským, Kapitola 4

2 Korintským 5


2 Korintským, Kapitola 5

Komentáře k verši :

Avšak `když se obrátí k Pánu, je závoj odstraněn´. 2 Korintským 3,16

Počet veršů v Bibli je 31 167.