Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Naším doporučujícím listem jste vy sami; je napsán na našem srdci, všichni jej znají a mohou číst. 2 Korintským 3,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 Korintským 3


2 Korintským, Kapitola 3

2 Korintským 4


2 Korintským, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Naším doporučujícím listem jste vy sami; je napsán na našem srdci, všichni jej znají a mohou číst. 2 Korintským 3,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.