Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Moje láska je s vámi všemi v Kristu Ježíši. 1 Korintským 16,24›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 Korintským 1


2 Korintským, Kapitola 1

2 Korintským 2


2 Korintským, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Moje láska je s vámi všemi v Kristu Ježíši. 1 Korintským 16,24

Počet veršů v Bibli je 31 167.