Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Milost Pána Ježíše buď s vámi. 1 Korintským 16,23›››
Bible
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 Korintským 1


2 Korintským, Kapitola 1

2 Korintským 2


2 Korintským, Kapitola 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Milost Pána Ježíše buď s vámi. 1 Korintským 16,23

Počet veršů v Bibli je 31 167.