Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. 1 Korintským 15,53›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Korintským 15


1 Korintským, Kapitola 16

Komentáře k verši :

Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. 1 Korintským 15,53

Počet veršů v Bibli je 31 167.