Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pokud jde o duchovní dary, bratří, nechtěl bych vás nechat v nevědomosti. 1 Korintským 12,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Korintským 12


1 Korintským, Kapitola 12

1 Korintským 12
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Pokud jde o duchovní dary, bratří, nechtěl bych vás nechat v nevědomosti. 1 Korintským 12,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.