Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova. 1 Korintským 11,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Korintským 11


1 Korintským, Kapitola 11

1 Korintským 11

Komentáře k verši :

Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova. 1 Korintským 11,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.