Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pokud jde o maso obětované modlám, víme, že `všichni máme poznání´. Poznání však vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje. 1 Korintským 8,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Korintským 8


1 Korintským, Kapitola 8

1 Korintským 9


1 Korintským, Kapitola 9

Komentáře k verši :

Pokud jde o maso obětované modlám, víme, že `všichni máme poznání´. Poznání však vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje. 1 Korintským 8,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.