Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pokud jde o to, co jste psali: Je pro muže lépe, když žije bez ženy. 1 Korintským 7,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Korintským 7


1 Korintským, Kapitola 7

1 Korintským 7
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Pokud jde o to, co jste psali: Je pro muže lépe, když žije bez ženy. 1 Korintským 7,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.