Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vaše vychloubání není dobré. Nevíte, že `trocha kvasu všechno těsto prokvasí´? 1 Korintským 5,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Korintským 5


1 Korintským, Kapitola 6

1 Korintským 6
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Vaše vychloubání není dobré. Nevíte, že `trocha kvasu všechno těsto prokvasí´? 1 Korintským 5,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.