Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
vydejte toho člověka satanu ke zkáze těla, aby duch mohl být zachráněn v den Páně. 1 Korintským 5,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Korintským 5


1 Korintským, Kapitola 6

1 Korintským 6
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

vydejte toho člověka satanu ke zkáze těla, aby duch mohl být zachráněn v den Páně. 1 Korintským 5,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.