Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? 1 Korintským 3,16›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Korintským 3


1 Korintským, Kapitola 4

1 Korintským 4
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? 1 Korintským 3,16

Počet veršů v Bibli je 31 167.