Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
To bude oběť za vinu. Jistěže se provinil proti Hospodinu." Leviticus 5,19›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Leviticus 5


Leviticus, Kapitola 6

Leviticus 6

Komentáře k verši :

To bude oběť za vinu. Jistěže se provinil proti Hospodinu." Leviticus 5,19

Počet veršů v Bibli je 31 167.