Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvěním; 1 Korintským 2,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Korintským 2


1 Korintským, Kapitola 2

1 Korintským 3


1 Korintským, Kapitola 3
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvěním; 1 Korintským 2,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.