Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
jak je psáno: `Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu´. 1 Korintským 1,31›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Korintským 2


1 Korintským, Kapitola 2

1 Korintským 3


1 Korintským, Kapitola 3

Komentáře k verši :

jak je psáno: `Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu´. 1 Korintským 1,31

Počet veršů v Bibli je 31 167.