Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Dověděl jsem se totiž o vás z domu Chloé, bratří, že jsou mezi vámi spory. 1 Korintským 1,11›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Korintským 1

1 Korintským 2


1 Korintským, Kapitola 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Dověděl jsem se totiž o vás z domu Chloé, bratří, že jsou mezi vámi spory. 1 Korintským 1,11

Počet veršů v Bibli je 31 167.