Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
on vás obohatil ve všem, v každém slovu i v každém poznání. 1 Korintským 1,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Korintským 1

1 Korintským 1


1 Korintským, Kapitola 2

Komentáře k verši :

on vás obohatil ve všem, v každém slovu i v každém poznání. 1 Korintským 1,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.