Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Doporučuji vám naši sestru Foibé, diakonku církve v Kenchrejích. Římanům 16,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Římanům 16


Římanům, Kapitola 16

Římanům 16


1 Korintským, Kapitola 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Doporučuji vám naši sestru Foibé, diakonku církve v Kenchrejích. Římanům 16,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.