Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech. Římanům 14,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Římanům 14


Římanům, Kapitola 14

Římanům 15


Římanům, Kapitola 15

Komentáře k verši :

Bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech. Římanům 14,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.