Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
ať se jim oči zatmějí, aby neviděli, a jejich šíje ať je navždy sehnutá.´ Římanům 11,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Římanům 11

Římanům 11


Římanům, Kapitola 12
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

ať se jim oči zatmějí, aby neviděli, a jejich šíje ať je navždy sehnutá.´ Římanům 11,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.