Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Bratří, toužím z celého srdce a modlím se k Bohu, aby Izrael došel spásy. Římanům 10,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Římanům 10


Římanům, Kapitola 10

Římanům 11


Římanům, Kapitola 11

Komentáře k verši :

Bratří, toužím z celého srdce a modlím se k Bohu, aby Izrael došel spásy. Římanům 10,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.