Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Proč? Protože nevycházel z víry, nýbrž ze skutků. Narazili na kámen úrazu, Římanům 9,32›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Římanům 10


Římanům, Kapitola 10

Římanům 11


Římanům, Kapitola 11
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Proč? Protože nevycházel z víry, nýbrž ze skutků. Narazili na kámen úrazu, Římanům 9,32

Počet veršů v Bibli je 31 167.