Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Římanům 8,37›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Římanům 9


Římanům, Kapitola 9

Římanům 9
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Římanům 8,37

Počet veršů v Bibli je 31 167.