Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje! Římanům 8,33›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Římanům 8


Římanům, Kapitola 9

Římanům 9

Komentáře k verši :

Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje! Římanům 8,33

Počet veršů v Bibli je 31 167.