Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Co tedy máme říci? Že máme dále žít v hříchu, aby se rozhojnila milost? Římanům 6,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Římanům 6


Římanům, Kapitola 6

Římanům 7


Římanům, Kapitola 7

Komentáře k verši :

Co tedy máme říci? Že máme dále žít v hříchu, aby se rozhojnila milost? Římanům 6,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.