Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Kněz namočí v krvi prst a sedmkrát z ní stříkne před Hospodinem na oponu. Leviticus 4,17›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Leviticus 4

Leviticus 5


Leviticus, Kapitola 5

Komentáře k verši :

Kněz namočí v krvi prst a sedmkrát z ní stříkne před Hospodinem na oponu. Leviticus 4,17

Počet veršů v Bibli je 31 167.