Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
to jest abychom se spolu navzájem povzbudili vírou jak vaší, tak mou. Římanům 1,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Římanům 1

Římanům 2


Římanům, Kapitola 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

to jest abychom se spolu navzájem povzbudili vírou jak vaší, tak mou. Římanům 1,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.